Šikovný amatér

V dnešní době má amatér velké množství možností jak své pozorování zkvalitnit různorodou pozorovací technikou. Tak například kvalitní časový signál. Na trhu je velké množství různých budíků a hodin, které svou přesnost vážou právě na časový signál (DCF). Vzpomínám si, když jsem se ve svých astronomických začátcích snažil pozorovat zákryty hvězd Měsícem či M 42 - foto Marek Kolasa nějakou planetkou a po každém kontaktu (vstupu či výstupu) běžel s jednoduchými digitálními hodinkami k rádiu, na kterém tehdy ještě na stanici Hvězda každou půlhodinu „pípal“ časový signál. Šikovný amatér si dnes může přijímač časového signálu propojit s počítačem či videem a má tak velmi přesný čas na který se může spolehnout.
Další pomůckou může být videorekordér s jednoduchou kamerou. Takovým zařízením můžete pozorovat (samozřejmě ve spojení s dalekohledem a časovým signálem) velmi přesně a kvalitně již zmiňované zákryty. Data takto napozorovaná mají mnohonásobně vyšší kvalitu (tak je i na ně pohlíženo) než klasické vizuální pozorování s tastrem v ruce. A pokud nechcete zrovna měřit zákryty a kreslení Měsíce vám zrovna nejde uplně nejlíp, namíříte si povrch našeho „nejbližšího souseda“ a můžete dokumentovat změny terminátoru či hledat a zaznamenávat přechodné jevy (LTP).
CCD kamery jsou velmi mladými přístroji používanými k pozorování, ale rychle se rozvíjejícími. Tyto přístroje jsou velkými pomocníky nejen profesionálům. CCD technikou tak můžete získávat velmi cenná měření například proměnných hvězd, kterých je na obloze velké množství a profesionálové je nemohou svými „několika“ přístroji všechny obsáhnout. Nesmím také nepřipomenout pozorování planetek a komet.
A tak dnes může slušně vybavený amatér, který svá pozorování provádí důkladně, pečlivě je zpracovává a je napojen na profesionály, kteří korigují jeho snažení a využívají jeho data, být velmi platným pomocníkem při výzkumu vesmíru.
Tento amatér by však neměl nikdy zapomenout na oblohu skutečnou, občas si stoupnout pod ní, zadívat se do hlubin vesmíru a uvědomit si jeho krásu.

Marek Kolasa